ivexterm dosis por peso does oral ivermectin kill lice how to give rabbit ivermectin ivexterm precio san pablo a que hora se debe tomar la ivermectina